A kurzus célja, hogy a hallgatókat a kurzus sikeres teljesítése esetén a következő kompetenciákkal lássa el. Ismerje az információs gazdaságelmélet alapvető fogalmait és azok gyakorlati jelentőségét. Képes bemutatni a hagyományos és az új-gazdaság eltéréseit és ezek üzleti életre gyakorolt hatását. Ismeri az információgazdaság termékkoncepcióját és a fogyasztói magatartásról alkotott képét. Képes meghatározni, hogy mik a főbb sikertényezők az információs gazdaságban.