A tantárgy keretében a hallgatók a gazdasági elemzésben használható leíró statisztikai módszereket ismerik meg. Elsajátítják a mezőgazdasági alkalmazási lehetőségeket és gyakorlati példákat oldanak meg.